Atık Su Yönetimi

Atıksu arıtma tesislerinde biyo hızlandırma yöntemi, geleneksel atıksu artırma yöntemlerine yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır.

Atık Su Yönetimi
Atık Su Yönetimi

Özel olarak geliştirilmiş bakteri kültürleri kullanılarak biyoteknoloji ile su ve atık su arıtımına inovatif çözümler üretmekteyiz.

Atıksu arıtma tesislerinde uzun yıllardır var olan proseslere destek olmak amacıyla kullanılan biyohızlandırma yöntemi, geleneksel atıksu artırma yöntemlerine yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır. Prensip olarak gerekli sayıda spesfik mikroorganizmanın eksikiği sebebi ile düşük performans gösteren bioreaktörelere, bioteknolji yöntemi ile elde edilen özel gelişmiş bakteri kültürlerinin eklenmesiyle sistemlerin performanslarının kısa sürede arttırılması hedeflenir.

Özel olarak geliştirilmiş bu bakteri kültürleri vasıtasıyla giderilmesi istenen parametreler daha az tehlikeli son ürün oluşturacak şekilde sistemden uzaklaştırılır. Böylelikle ekosisteme ve kaynağın korunmasına destek olunur. Ekosistem ile uyumlu olarak biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği ve korunumunu kendisine sorumluluk edinen, biyohızlandırma teknolojisi ile su ve atık su arıtımına inovatif çözüm yolları sunmaktayız.