Azot & Fosfor Kontrolü

Bir Biyoreaktörde Bakteriyel Sülfat Azaltma Yoluyla Atıksu Arıtma Tesisi Çıkışından Azot ve Fosfor Giderimi

Azot & Fosfor Kontrolü
Toplam Azot & Fosfor Kontrolü

Bir Biyoreaktörde Bakteriyel Sülfat Azaltma Yoluyla Atıksu Arıtma Tesisi Çıkışından Azot ve Fosfor Giderimi

AZOT

Nitrifikasyon amonyağın (NH4+) nitrite (NO2-) nitritin de nitrata (NO3-) oksitlendiği iki kademeli bir işlemdir. Bu süreçte aerobik ototrofik bakteriler baskın olmalıdır. Nitrosomonas europaea ve Nitrobacter winogradsky gibi daha az oksijen, daha geniş sıcaklık aralığında, farklı çevresel şartlara dayanımı yüksek hem hetetrofik hem ototrofik bakteri kültürleri yardımıyla atıksularda amonyak ve nitrat giderimi sağlanmaktadır.

FOSFOR

Biyolojik Fosfor Giderimi (BFG veya Biyo-P) veya biyolojik aşırı fosfor giderimi (BAFG) bazen atıksu içerisindeki fosforun hücre sentezi ve bakımı için gerekli miktarların çok üzerinde hücre içerisine alınarak fosfor çamur olarak sistemden uzaklaştırılır. Pseudomonas putida gibi özel olarak geliştirilmiş, fakültatif, bünyesinde fosfor depolayabilen bakteri kültürleri ile Atıksularda fosfor giderimi yapılır. Aktif çamur sistemlerinde ve bütün sistemlerde herhangi bir ek ekipmana ihtiyaç duyulmadan 3-10 gün içerisinde %60-70 oranında giderim yapılmaktadır.