Çıkış Atık Suyu İyileştirme

Atık su kalitesindeki bozulmaları iyileştirmek için bakterileri kullanıyoruz!

Çıkış Atık Suyu İyileştirme
Atık Su Yönetimi

Atık su kalitesindeki bozulmaları iyileştirmek için bakterileri kullanıyoruz!

Aktif Çamur, MBR ve hibrit sistemlerde, işletme şartlarının ya da ham atıksu karakterinin kalıcı veya dönemsel değişimleri nedeniyle ortaya çıkan arıtılmış atıksu kalitesindeki bozulmaları iyileştirmek amacıyla, ilgili parametrenin giderimin de etkili bakteri türlerini içeren bakteri kültürleri kullanılarak uygulanmaktadır.

KOİ VE BOİ Kontrolü

Özel olarak geliştirilmiş fakültatif, ototrofik, hetetrofik bakteri kültürleri ile Aktif Çamur Sistemleri, MBR ve Hibrit sistemler ile diğer bütün proseslerle uyumlu, kalıcı veya mevsimsel oluşabilecek atıksu kalitesindeki bozulmalar iyileştirilerek KOİ giderimi ve bunun yanı sıra giderim veriminde iyileştirmeler sağlanmaktadır.

YAĞ VE GRES Kontrolü

Aktif çamur sistemleri, MBR ve Hibrit sistemler ile diğer bütün sistemlerde yağ ve yağlı partiküllerin giderimini hızlandıran, içerisinde farklı strainler bulunan bakteri kültürleri ile yağ ve yağlı partiküller içeren atıksuların ve bunlardan dolayı hatlarda oluşabilecek tıkanıklıkların giderimi sağlanmaktadır.

Toplam Kjeldahl Azot Kontrolü

Nitrosomonas europaea ve Nitrobacter winogradsky bakteri türlerini içeren kültür kullanılır. YDRO prosesinde amonyak önce nitrite sonra azot gazına dönüşerek azot giderimi sağlanmaktadır. Bu sayede azot giderimi için daha az oksijen tüketimi ve daha az enerji sarfiyatı sağlanmaktadır.

  • 3-10 gün içerisinde TKN çıkış değerleri %70-90 oranında azalır.
  • BOİ değeri 200 mg/l ve altında olduğunda maksimum fayda elde edilir.
  • Yüksek organik madde içeriklerinde organik madde giderici kültür takviyesi gerekir.

Fenol-Hidrokarbon Giderimi

  • Yüksek organik madde içeriğine sahip atıksularda 2.500 mg/l’ye kadar Fenol giderimi sağlar ve böylece nitrifikasyon inhibisyonunu azaltır.
  • Klorlu hidrokarbonlar, meta ve orto klorlu fenoller, propilen diklorür, stiren, formaldehit ve alkolller parçalanır.

Deterjan ve Yüzey Aktif Madde Giderimi

  • Anyonik ve noniyonik yüzey aktif maddeler, fenoller, biyosurfaktanlar, alkilsülfonatlar, sodyum ksilen sülfonat ve emülgatörler parçalanır.
  • Bu formülasyon ayrıca, deri üretiminde oluşan taneni de parçalar.
  • Aerobik ve anaerobik ortamda, atıksularında bulunan lignin ve lignosülfonatlar parçalanır.