Anaerobik Sistemlerde Verim Arttırma

Anaerobik Çamur Çürütücüler, biyogaz tesisleri ve diğer anaerobik atıksu arıtma rektörlerinde, biyogaz veriminin arttırılması.

Anaerobik Sistemlerde Verim Arttırma
Anaerobik Sistemlerde Verim Arttırma

Anaerobik Çamur Çürütücüler, biyogaz tesisleri ve diğer anaerobik atıksu arıtma rektörlerinde, H2S oluşumunun engellenmesi ve biyogaz veriminin arttırılması amacıyla uygulanmaktadır.

TEMEL FAYDALAR
  • Organik madde giderim veriminde ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan biyogaz veriminde %30’a yakın bir artış
  • Biyogazın metan içeriğinde yaklaşık %20 oranında artış
  • H2S oluşumu engellendiği için biyogaz içerisindeki H2S konsantrasyonunun 100 ppm değerinin altında kalması
  • İhtiyaç duyulan çamur yaşının 10 günün altına inmesi ve anaerobik çürütücü veya reaktörün 2-3 kat daha yüksek kapasite ile kullanılabilmesi