Koku Giderimi

Eksiksiz çözüm için koku önleme ve giderme teknolojisini birlikte kullanın.

Koku Giderimi
Atık Su Yönetimi

Eksiksiz çözüm için koku önleme ve giderme teknolojisini birlikte kullanın.

Çözünmüş oksijen yokluğu ve anaerobik bakteriler sülfatı hidrojen sülfüre indirger ve bu durum atıksularda koku oluşumuna neden olur.

Atıksu içerisinde bulunan hidrojen sülfür uçuculuğu sayesinde sudan havaya geçişi sağlanır ve havada bulunan serbest oksijen ile birleşerek sülfirik asit (H2SO4) oluşturur.

Özel geliştirilmiş bakteri kültürleri, yüzey aktif madde ve biyokatalizör içeren biyokimyasal karışımlar kullanılarak kokuşma sonucu ortaya çıkan kötü kokuların giderimi sağlanmaktadır.